Centrum voor Psychologische Begeleiding & Psychotherapie Genk

Over ons

Wij zijn een enthousiast team van gekwalificeerde mensen met ieder hun eigen specialisatie(s) in psychische hulpverlening (steungevende en/of inzichtgevende therapie, relatie-en gezinstherapie, opvoedingsbegeleiding, kinder- en jongerentherapie, counseling, psychiatrisch consult zowel diagnostisch als medicamenteus).
Door onze diversiteit kunnen we inspelen op vrijwel iedere probleemstelling (met uitzondering van verslavings- en uitgesproken agressieproblematieken) en op hulpvragen in elke levensfase.
Met één of meerdere intakegesprekken proberen we kort aan te sluiten bij het moment waarop u ons centrum contacteert waarna dan in overleg verder afspraken worden gemaakt, zowel naar "aard" als "frequentie".

  • BERGEN Erik, psychiater
  • EBEN Ann, seksuologe - psychotherapeute
  • ISECKE Kim, psychologe - psychotherapeute
  • MICHIELSEN Katelijne, psychologe-seksuologe - psychotherapeute
  • MIRISOLA Romina, psychologe - psychotherapeute
  • VAN HAM An, psychologe kinder- en jeugdzorg
  • VANHOEF Sabien, psychologe - psychotherapeute

Genk

Trefwoorden

Centrum voor Psychologische Begeleiding & Psychotherapie Genk, psychotherapie, psycholoog, kinderen, families, seksuologie, groepen, psychiater, depressie, artsen, burn-out, systeemtherapie, therapie, relatietherapie